Politika privatnosti

Ovim općim pravilima tvrtka Natura Verum d.o.o.; Titov trg 7, 52 220 Labin, OIB: 05544362746 (u tekstu u nastavku) regulira opće uvjete za zaključivanje ugovora i pravila za prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka od poslovnih partnera (B2B, poslovno prema poslovnom): fizičkih osoba, samostalnih stručnjaka, obrtnika, odgovornih osoba tvrtki, pravnih i drugih predstavnika poslovnih partnera ili bilo koje druge osobe koja ulazi u poslovni odnos s obrađivačem.

U svrhu ovih pravila, “osobni podaci” znače sve informacije koje se odnose na identificiranu ili identificirajuću fizičku osobu (“ispitanik”); identificirajuća fizička osoba je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili jednim ili više čimbenika specifičnih za tjelesni, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

Poslovni partner je svaka fizička osoba koja zaključuje ili namjerava zaključiti ugovor s Natura Verum d.o.o.; Titov trg 7, 52 220 Labin, OIB: 05544362746, što zahtijeva prikupljanje i obradu osobnih podataka te se kao takva smatra ispitanikom u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka od 27.04.2016. (EU 2016/679).

Natura Verum d.o.o.; Titov trg 7, 52 220 Labin, OIB: 05544362746, kao obrađivač podataka, prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, pruža sljedeće informacije sukladno čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka od 27.04.2016. (EU 2016/679):

Obrađivač podataka:

Natura Verum d.o.o.; Titov trg 7, 52 220 Labin, OIB: 05544362746

booking@floria-glamping.com, +385 52 404 603, +385 91 1404 014

Kontakt podaci za Službenika za zaštitu podataka

Tempo d.o.o., Titov trg 7, 52220 Labin, OIB: 48743301312

booking@floria-glamping.com, +385 52 404 603, +385 91 1404 014

Prikupljeni osobni podaci i pravna osnova

Natura Verum d.o.o.; Titov trg 7, 52 220 Labin, OIB: 05544362746, na temelju svojih pravnih obveza, u svrhu izvršenja ugovora, namjere zaključivanja ugovora ili pregovora o poslovanju, može prikupiti sljedeće osobne podatke: ime i prezime, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, broj identifikacijskog dokumenta, ID i naziv izdavatelja identifikacijskog dokumenta, financijski i solventni podaci (Bon 1, Bon 2, Sol 2), JMBG, informacije o nekretninama i pokretninama, uvid/sken/kopija identifikacijskog dokumenta, uvjerenje, svjedodžba o završenom obrazovanju ili stručnom usmjerenju iz profesionalnih i obrtničkih registara, podaci o kvalifikacijama, posebnim kvalifikacijama, zanimanjima, podaci navedeni na praznim zadužnicama, obavijestima o zaduženju, mjenicama.

Svi ti podaci čuvaju se u razdoblju propisanom odgovarajućim zakonom ili dok su potrebni u svrhu ispunjenja ugovora, a bit će izbrisani nakon isteka tog razdoblja. Ako naš klijent odbije pružiti navedene podatke koji se prikupljaju na temelju pravnih obveza ili su nužni u svrhu ispunjenja ugovora, Natura Verum d.o.o.; Titov trg 7, 52 220 Labin, OIB: 05544362746 zadržava pravo odbiti zaključivanje ugovora s poslovnim partnerom.

Na temelju obveze provođenja dubinske analize strane prije ulaska u poslovni odnos, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dužni smo prikupiti sljedeće informacije:

 1. za fizičku osobu, ovlaštenika ili zakonskog zastupnika: ime i prezime, prebivalište, dan, mjesec i godina rođenja, identifikacijski broj, naziv i broj identifikacijskog dokumenta, naziv zemlje koja je izdala identifikacijski dokument, i državljanstvo/nacionalnost.
 2. za fizičku osobu kojoj je namijenjena transakcija: ime i prezime, prebivalište i identifikacijski broj fizičke osobe, ako su takvi podaci dostupni.
 3. za obrte i druge samostalne djelatnosti: 
  1. ime, prebivalište (ulica i broj kuće, mjesto i država) i identifikacijski broj obrta te osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost prilikom uspostave poslovnog odnosa ili obavljanja druge samostalne djelatnosti uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcije 
  2. ime, prebivalište (ulica i broj kuće, mjesto i država) obrta i osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kojoj je namijenjena transakcija, te identifikacijski broj obrta i osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, samo ako su ti podaci dostupni.
 4. za stvarnog vlasnika strane: ime i prezime, zemlja prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja, i državljanstvo/nacionalnost
 5. svrha i predviđeni karakter poslovnog odnosa, uključujući informacije o aktivnostima strane.
 6. datum i vrijeme uspostave poslovnog odnosa
 7. datum i vrijeme izvršenja transakcije, iznos i valuta u kojoj će se transakcija obaviti, način izvršenja transakcije, te kada platitelj na temelju procjene rizika provedene sukladno odredbama ovog Zakona i na temelju donesenih pravila na temelju toga, utvrdi visoki rizik pranja novca ili financiranja terorizma, svrha transakcije
 8. izvor sredstava koji jesu ili će biti predmet poslovnih odnosa.
 9. izvor sredstava koji jesu ili će biti predmet transakcije.
 10. druge podatke o transakcijama, lijekovima i osobama sukladno čl. 20. u vezi s čl. 56. i 57. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

  Ti podaci čuvaju se u razdoblju od 10 godina od datuma završetka poslovnog odnosa, što određuje Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

  Svrha i obrada osobnih podataka

  Podaci se obrađuju pošteno i zakonito te se ne prikupljaju u većoj mjeri nego što je potrebno.

  Osobne podatke poslovnog partnera tvrtke Natura Verum d.o.o.; Titov trg 7, 52 220 Labin, OIB: 05544362746, prikuplja i obrađuje u slučajevima određenim zakonom i/ili s privilegijem klijenta u svrhu za koju je odobren i/ili u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora zaključenog između poslovnog partnera i tvrtke Natura Verum d.o.o.; Titov trg 7, 52 220 Labin, OIB: 05544362746, kao i u drugim slučajevima određenim zakonom.

  Prikupljeni osobni podaci koriste se za:

  • pružanje naših usluga/izvršenje ugovora,
  • identifikacijske svrhe i provjere,
  • statističke analize i istraživanja,
  • usklađenost s regulatornim i zakonodavnim zahtjevima,
  • borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma,
  • marketinške, profiliranje i istraživanje tržišta,
  • zaštitu prava i imovine Floria Glamping Garden.

  Obrada osobnih podataka navedenih u čl. 3. ovih pravila obavlja se automatiziranom obradom osobnih podataka, a voditelj obrade nema tehničke mogućnosti za obradu podataka na drugi način, zbog čega je ovlaštenje za automatiziranu obradu podataka preduvjet za zaključenje ugovora.

  Zaštita vaših osobnih podataka

  Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka poduzete su propisane tehničke mjere i postupci, a nadzor nad pristupom osobnim podacima osiguran je samo ovlaštenim osobama. Prikupljanje i obrada podataka koristi najnoviju sigurnosnu arhitekturu, uključujući poslužitelje, baze podataka, sigurnosne kopije, vatrozidove, šifriranje, nadzorne sustave i sustave kontrole pristupa, kako fizički, tako i programski, kako bi se osigurala zaštita od gubitka ili zloupotrebe vaših podataka.

  Privatnost podataka

  Podaci klijenta tvrtke Natura Verum d.o.o.; Titov trg 7, 52 220 Labin, OIB: 05544362746, zajedno s informacijama koje Natura Verum d.o.o.; Titov trg 7, 52 220 Labin, OIB: 05544362746 saznaje pružanjem usluga i poslovanjem s klijentima, smatraju se poslovnim tajnama i Floria Glamping Garden može ih otkriti samo u zakonski obveznim slučajevima.

  Voditelj prikupljanja obvezan je proslijediti osobne podatke prikupljene na temelju pravnih obveza određenom državnom tijelu unutar njihove pravne nadležnosti. To mogu biti Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ured za sprječavanje pranja novca i druge javne vlasti.

  Prava ispitanika

  Svaki klijent, sukladno čl. 15. – 22. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka od 27.04.2016. (EU 2016/679), ima pravo:

  pristupa osobnim podacima i ispravka ili brisanja osobnih podataka, sve sukladno odredbama ovih pravila i zakonskim odredbama,

  ograničavanja obrade koja se odnosi na njega kao ispitanika, sve sukladno odredbama ovih pravila i zakonskim odredbama,

  podnošenja prigovora u vezi s obradom osobnih podataka, uključujući korištenje osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga i automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila, sve sukladno odredbama ovih pravila i zakonskim odredbama, zahtjeva za prijenosom osobnih podataka koji se odnose na njega, sve sukladno odredbama ovih pravila i zakonskim odredbama, povlačenja u bilo kojem trenutku svojih ovlasti za obradu osobnih podataka kako je navedeno u čl. 3.1.3. i 3.2.2. ovih pravila.

  Povlačenje suglasnosti klijenta ne utječe na zakonitost obrade njegovih osobnih podataka prije povlačenja.

  Za sva pitanja, pritužbe, zahtjeve, kao i ostvarivanje njihovih prava u vezi s zaštitom osobnih podataka kako je navedeno u Uredbi i prethodnom članku, klijent se može obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka ili Voditelju obrade putem e-pošte booking@floria-glamping.com.

  U bilo kojem trenutku, klijent može podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka:

  Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

  Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb